top of page

Yon seri sou bati richès jenerasyon nan pwopriyetè pwopriyete w la

Pandan kominote nou an ap prepare pou sezon prentan nou ankouraje vwazen nou yo fè yon plan pou kenbe pwopriyete yo. 

 

Pou reyalize objektif sa a nou bezwen tout moun 

 

 • Kenbe zèb yo koupe

 • Touf koupe

 • Pwopriyete fatra gratis

 

Si ou kòm yon manm nan kominote a te tonbe nan moman difisil

 

 • Gen resous ki disponib pou ede w, tanpri kontakte nou.

 

Pou reyalize objektif ou ak volonte w pou lavi w nan katye sa a, nou bezwen w 

 

 • Pale fò

 • Patisipe

 • Sipòte sivik ou lè w vin manm jodi a

Pou ankouraje maksimòm patisipasyon katye 

 

 • Kotizasyon anyèl yo se $25 pou tout kay ou. 

 

Si chak kay envesti $25 nou pral gen yon bidjè anyèl $30,000 pou nou adrese

 • Bous detid pou elèv yo

 • Evènman kominotè

 • Nouvo amenities katye 

 • Ede vwazen granmoun aje yo

 • Anbeli katye a pa plante pye bwa, ak flè

 

Vin yon manm sivik jodi a: https://www.belmontlakecivic.org/membership

Y2. COMMUNITY VENDOR LIST

1.jpg
2.jpg
bottom of page