top of page
Institute
Byenveni nan Kominote nou an

June 20, 2023

A Toast to Summer

Members of our community enjoyed light refreshments, contemporary jazz, and meeting friends old and new on the eve before summer at our community triangle on Mount Avenue. It's been a great year for our association. Wishing you and your families a safe, healthy, and fun Summer!

May 16, 2023

Community members had an opportunity to address their NB Library Director Marc Horowitz and hear exciting news about the capital improvement projects underway at our local library. SCPD Cope Officer Scheida provided the monthly crime report from the Suffolk County Police Department. Town of Babylon Investigators Richard Thompson and Stephan Maucere were present to discuss a range of quality-of-life issues being addressed in our area. Thank you all for attending. See you at our June Meeting.

Byenveni nan Kominote nou an

Etabli an 1959 Belmont Lake Civic Association Inc. se pi ansyen asosyasyon sivik Afriken Ameriken ki kontinye istorikman nan Eta New York. Jodi a nou se yon sivik divès ki reprezante 1,200 pwopriyetè kay ak 5,000 votè nan Konte Suffolk, New York.

 

Nou kwè yon katye pwòp e bèl se yon katye kontwole epi yon katye kontwole se yon katye ki an sekirite. 


Ansanm nou etabli yon kominote ekselans nan inite, edikasyon, sekirite, ak bote. Ansanm nou pral mennen kominote nou an nan yon nivo pwochen. 

Pwochen Reyinyon Sivik

21 mas 2023 @ 7:30 PM
 
550 Mount Avenue
West Babylon, NY 11704
 
Sijè

Kominote tab wonn

April 18, 2023

Members of the community had an opportunity to address their School Superintendent, Legislator, SCPD, TOB Investigators, and the Attorney for "New Developer's LLC" regarding a multi-million dollar real estate project in our neighborhood.

Our Chamber of Commerce President joined us to share information regarding the "Go Fly a Kite" festival at Cedar Beach. We were also joined by Dr. Krystle Hernandez-Barnett candidate for the NB Board of Education, and Kevin Key Chairman of the NB4LIFE committee to discuss NB4LIFE weekend activities for Friday 28 July - Sunday 30 July.

“As a member of this community you don’t have to go to government alone as the voice of one, you come to the Belmont Lake Civic Association and go to government as the voice of 1,200 homeowners, and 5,000 voters.” - Mr. Elliot Anderson

Together we will take this community to the next level.

March 21, 2023

 

Successful Community Roundtable Civic Meeting

 

Members of the community had an opportunity to address the board with their concerns, share new ideas, and discuss the goals and direction of our community.  

 

Some action items we are working on as a result of community feedback

  • Refreshing Block Captain Program

  • Additional Streetlights

  • Neighborhood Day Belmont Park BBQ

  • Community Fall Festival

  • New Homeowner & Member Welcome Package

  • Beautifying The Corner of Governor Ave. & Essex St.

  • Beautifying the Arizona Triangle

  • Curb Your Dog Signs

 

If you were unable to join us on zoom or in person and would like to be heard there are many ways to contact us below. 

 

Civic Hotline: 631-572-8838 

Email: belmontlakecivic@gmail.com

Website: belmontlakecivic.org 

Facebook: facebook.com/belmontlakecivic

Instagram: instagram.com/belmontlakecivic

Twitter: twitter.com/blca_nb

6/2/23 Press Release: County Executive Bellone announced Friday, June 2nd, 2023 an investment of $30 million to expand the Carlls River Watershed sewer project to include more homes in our Belmont Lake Estates community. Thank you to our members, community partners, and elected officials for decades of advocacy that made today possible. The work continues to sewer every home in our community.

KONTAKTE NOU

PO BOX 2033
North Babylon, NY 11703
   
24/7 365 Liy dirèk sivik: 631.572.8838   
​Imèl: belmontlakecivic@gmail.com

NOUVEL LEKÒL

 

North Babylon UFSD
Kalandriye 2022-2023
~ Kalandriye akademik ~

~ Kalandriye Distri ~

Memorial Brick Walk (3).JPG
BLCA Brick Walk2.jpg

21 fevriye 2023

Chè Vwazen,
 
Nou te fè yon gwo reyinyon sivik Madi swa. Oratè envite yo se te Alonzo Cook Sr. - Depatman Travay Konte Suffolk, ak Kelly McNulty - Town of Babylon Youth Institute. Oratè nou yo te trè enfòmatif ak manm nou yo te poze kesyon enpòtan.

Mèsi, Tory Hare, Liz Webb, Celeste Redmond-Smith, Vanda Bordies, Leevant Coltrain, ak Will Grant paske yo te reprezante konsèy egzekitif la nan reyinyon mwa sa a.
 
N ap wè nou an mas nan Belmont Lake/Brennan Jr. High School pou yon diskisyon tab wonn kominotè. Rete branche pou plis enfòmasyon.
 
Anpil respè,
 
Konsèy Egzekitif la
Asosyasyon sivik Belmont Lake, Inc.

17 janvye 2023
 
Chè vwazen,
 
Reyinyon kowalisyon Madi swa a te reyisi. Plis pase 100 manm kominote a te prezan pou adrese sipèvizè vil yo, pwokirè distri yo, ak komisè polis yo ak enkyetid yo. 
 
Nou te diskite sou pratik anbochaj ak amelyorasyon, nouvo teknoloji sekirite, rapò polis chak mwa, ak pwoblèm kalite lavi ke yo ap adrese nan tout vil nou an ak konte. 
 
Nou onore John Adrian "Jack" Twyman posthume pou angajman fèm li pou amelyore lavi vwazen li yo ak elèv li yo kòm ansyen manm konsèy egzekitif, pwofesè, ak antrenè. Nou pral manke ou JT.
 
Avèk yon ajanda konfiti, reyinyon sa a te dire apeprè inèdtan edmi. Nou ankouraje rezidan yo patisipe. Vin yon manm nan sivik la jodi a.
 
Nou pran angajman pou kenbe rezidan yo an sekirite, prezève valè pwopriyete yo, epi kenbe kominote nou an pwòp ak bèl pou jenerasyon k ap vini yo.
 
Anpil respè,
 
Travis Steward
Prezidan
Asosyasyon sivik Belmont Lake, Inc.

Oktòb 2022
Rankontre Kandida yo
Vwa Ou | Vòt ou | Fè tande

Nou te òganize kandida ki te kandida pou Kongrè Etazini, Gouvènè New York, Asanble Eta New York, ak Sena Eta New York isit la nan Belmont Lake Estates.

bottom of page