top of page

Kòd Wouj Sistèm Notifikasyon Ijans

Enskri pou Resevwa Notifikasyon Ijans nan Konte SuffolkKòd Wouj Sistèm Notifikasyon Ijans. Manadjè Ijans Suffolk ak Ofisyèl Sekirite Piblik yo pral sèvi ak sistèm sa a pou kontakte Rezidan Suffolk yo nan ka yon ijans aktyèl oswa ijans kap vini. Egzanp yo enkli: avi evakyasyon, alèt bio-teworis, avi dlo bouyi, ak rapò timoun ki disparèt.Klike la a pou w enskri

bottom of page